ตารางเดินรถ สยามเดินรถ

Pinterest

ตารางเดินรถ เส้นทางรถทัวร์ สยามเดินรถ สามารถสรุปเส้นทางที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้

ตารางเดินรถ-เวลารถออก-ราคาตั๋วสยามเดินรถ

สยามเดินรถ » เส้นทางที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

ท่านผู้โดยสารสามารถตรวจสอบตารางเดินร เที่ยววิ่ง เส้นทางรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว เวลารถออก ของรถทัวร์สยามเดินรถล่วงหน้า ได้ที่เมนู # ค้นหาเที่ยวรถ หรือ จองตั๋ว-ที่นี่

ข้อมูลเส้นทางด้านล่างเป็นเส้นทางหลักที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์หากต้องการดูข้อมูลจุดจอด จุดขึ้น ลองแต่ละเส้นทาง คลิ๊กที่ ดูข้อมูล ได้เลยครับ

ราคาตั๋ว เที่ยวรถ เวลารถออก ตารางเดินรถ รถทัวร์สยามเดินรถแสดงคร่าวๆดังนี้

กรุงเทพ – หาดใหญ่ จ.สงขลา

 • เที่ยว 05:50 :::  กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ ….. ป.1 ….. ราคาตั๋ว 643 บาท
 • เที่ยว 07:00 :::  กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่)  …..   วีไอพี 24 ….. ราคาตั๋ว 1,000 บาท
 • เที่ยว 07:50 :::  กรุงเทพฯ – หาดใหญ่   …  วีไอพี 32 ….. ราคาตั๋ว 750 บาท
 • เที่ยว 08:00 :::  กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า)     ป.1 ….. ราคาตั๋ว 643 บาท
 • เที่ยว 15:30 :::  กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง     ป.1 ….. ราคาตั๋ว 643 บาท
 • เที่ยว 16:10 :::  กรุงเทพฯ – หาดใหญ่     วีไอพี 32  ….. ราคาตั๋ว 750 บาท
 • เที่ยว 17:00 :::  กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ     ป.1 ….. ราคาตั๋ว 643 บาท
 • เที่ยว 17:15 :::  กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ     วีไอพี 24 ….. ราคาตั๋ว 1,000 บาท
 • เที่ยว 17:40 :::  กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง     วีไอพี 32 ….. ราคาตั๋ว 750 บาท
 • เที่ยว 18:00 :::  กรุงเทพฯ – นาทวี     ป.1  ….. ราคาตั๋ว 643 บาท
 • เที่ยว 18:20 :::  กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์     วีไอพี 32 ….. ราคาตั๋ว 750 บาท
 • เที่ยว 18:50 :::  กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก     ป.1 ….. ราคาตั๋ว 643 บาท
 • เที่ยว 19:00 :::  กรุงเทพฯ – ปัตตานี     วีไอพี 32  ….. ราคาตั๋ว   750 บาท
 • เที่ยว 19:40 :::  กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่)     วีไอพี 24 ….. ราคาตั๋ว 1,000 บาท
 • เที่ยว 19:50 :::  กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก     วีไอพี 32  ….. ราคาตั๋ว 750 บาท
 • เที่ยว 20:50 :::  กรุงเทพฯ – นราธิวาส     ป.1  ….. ราคาตั๋ว 643 บาท

กรุงเทพ – สงขลา

 • เที่ยว 08:00 | กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า)         ป.1    … ราคาตั๋ว     675 บาท
 • เที่ยว 17:10 | กรุงเทพฯ – สงขลา         ป.1     … ราคาตั๋ว     675 บาท
 • เที่ยว 18:35 | กรุงเทพฯ – สงขลา         วีไอพี 32    … ราคาตั๋ว     788  บาท
 • เที่ยว 19:00 | กรุงเทพฯ – สงขลา         วีไอพี 24    … ราคาตั๋ว     1,050  บาท
 • เที่ยว 20:30 | กรุงเทพฯ – สงขลา         ป.1    … ราคาตั๋ว     675 บาท

กรุงเทพ – ปัตตานี

 • เที่ยว 17:00 | กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ         ป.1    … ราคาตั๋ว     713 บาท
 • เที่ยว 17:15 | กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ         วีไอพี 24    … ราคาตั๋ว     1,109  บาท
 • เที่ยว 19:00 | กรุงเทพฯ – ปัตตานี         วีไอพี 32    … ราคาตั๋ว     832 บาท
 • เที่ยว 20:50 | กรุงเทพฯ – นราธิวาส         ป.1    … ราคาตั๋ว     713 บาท

กรุงเทพ – นราธิวาส

 • เที่ยว 17:00 ::: กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ ….. ป.1 …. ราคาตั๋ว 799 บาท
 • เที่ยว 17:15 ::: กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ ….. วีไอพี …. ราคาตั๋ว 1,243 บาท
 • เที่ยว 20:50 ::: กรุงเทพฯ – นราธิวาส ป.1 …. ราคาตั๋ว 799 บาท

กรุงเทพ – ยะลา

 • เที่ยว 15:30 | กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง         ป.1    … ราคาตั๋ว     731 บาท
 • เที่ยว 17:40 | กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง         วีไอพี 32    … ราคาตั๋ว     853 บาท
 • เที่ยว 18:10 | กรุงเทพฯ – ยะลา         วีไอพี 24    … ราคาตั๋ว     1,137 บาท

*** เที่ยวรถมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบได้ที่เมนู >>>#ค้นหาเที่ยวรถ หรือ จองตั๋ว – ที่นี่ จะเป็นข้อมูลล่าสุด ครับ

ข่าวรถทัวร์สยามเดินรถที่อาจสนใจ