จุดรับตั๋ว เคาน์เตอร์ออกตั๋ว เบอร์ติดต่อ รถทัวร์สยามเดินรถ

Pinterest

เมื่อ ทำการจองตั๋วและชำระค่าตั๋วรถทัวร์สยามเดินรถเรียบร้อยแล้วให้นำหลักฐานการ จ่ายเงินมารับตั๋วจริง ยังจุดรับตั๋วด้านล่างได้เลยครับ

หากต้องการติดต่อมีเบอร์โทรสยามเดินรถตามจุดจอด สถานีรับผู้โดยสารดังข้อมูลด้านลา่ง

จุดรับตั๋วเบอร์โทรสยามเดินรถ

จุดรับตั๋ว เคาน์เตอร์ออกตั๋ว เบอร์โทร สยามเดินรถ

จุดจอดออฟฟิตปิยะทัวร์ จ.สงขลา

ติดต่อรับตั๋วที่ สนง.ปิยะทัวร์ อ.เมืองสงขลา (ใกล้คิวรถระโนด) โทร.  074-313211

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา

ติดต่อขอรับตั๋วที่ช่องขายตั๋วบขส.ใหม่สงขลา (ท่าประมงใหม่) โทร.  074-311077

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่

ออฟฟิต สยามเดินรถ , บขส หาดใหญ่  โทร. 074-429525,074-234638

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)

ชั้น 1 ช่องหมายเลข 59,60  โทร. 02-894-6160-2

ข่าวรถทัวร์สยามเดินรถที่อาจสนใจ