ขั้นตอนการจองตั๋วสยามเดินรถ

ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ สยามเดินรถ

Pinterest

ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์สยามเดินรถ สรุปได้เป็นเป็น 5 ขึ้นตอนดังนี้ คือ

  1. เข้าสู่เวบไซต์ www.จองตั๋วสยามเดินรถ.com
  2. ทำรายการจองตั๋ว # ดูขั้นตอน – vdo
  3. นำใบแจ้งชำระเงิน หรือ รหัสการจอง 10 หลัก ไปจ่ายที่ 7-Eleven หรือ บัตรเครดิต (ต้องชำระก่อนเวลาที่กำหนด ไม่งั้นรายการจองจะถูกยกเลิก)
  4. นำหลักฐานการชำระเงินมารับตั๋วจริงที่จุดรับตั๋ว/เคาน์เตอร์ออกตั๋ว ก่อนรถออก 30 นาที
  5. หากต้องการคืนตั๋ว – เลือนตั๋ว โทรไปที่ 02 2696999

VDO (ตัวอย่าง) แนะนำการจองตั๋วรถทัวร์สยามเดิน แบบออนไลน์

ขั้นตอนการจองตั๋ว Step By Step (ตัวอย่าง)

ค้นหาเที่ยวรถทัวร์


เลือกเที่ยวรถที่จะเดินทาง


เลือกที่นั่ง


กรอกข้อมูลผู้เดินทาง


เลือกรูปแบบการชำระค่าตั๋ว


นำรหัสการจองไปจ่ายเงิน


**** ต้องชำระค่าตั๋วก่อนวันเวลาที่กำหนด

**** นำสลิปการจ่ายเงินมาขึ้นตั๋วจริงที่จุดจำหน่ายตั๋ว เพื่อรับตั๋วจริง ก่อนรถออก 30 นาที