สยามเดินรถ เส้นทาง กรุงเทพฯ – นราธิวาส

Pinterest

รถทัวร์สยามเดินรถ เส้นทาง กรุงเทพ – นราธิวาส มีจุดขึ้น สายใต้ใหม่ – จุดลงสุดท้าย จ.นราธิวาส บขส.นรา ครับ ระยะเวลาเดินทางประมาณ 14 ชม. ลองใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์สยามเดินรถดูนะครับ

สยามเดินรถ-กรุงเทพ-นราธิวาส

สยามเดินรถ > กรุงเทพ – นราธิวาส

เที่ยว 20:50 ::: กรุงเทพฯ – นราธิวาส ป.1 …. ราคาตั๋ว 799 บาท

ตรวจสอบราคาตั๋ว เวลารถออก เที่ยวรถ ตารางเดินรถสยามเดินรถ เส้นทาง กรุงเทพฯ – นราธิวาส ได้ที่ เมนู # ค้นหาเที่ยวรถ / จองตั๋ว-ที่นี่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง
5 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 9 ชั่วโมง  30 นาที
6 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 10 ชั่วโมง
7 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 11 ชั่วโมง  35 นาที
8 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 0 ชั่วโมง
9 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 12 ชั่วโมง
10 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 0 ชั่วโมง
11 สงขลา จุดจอดแยก อ.จะนะ 0 ชั่วโมง
12 ปัตตานี จุดจอดแยกดอนยาง 0 ชั่วโมง
13 ปัตตานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี 13 ชั่วโมง
14 นราธิวาส จุดจอดสายบุรี 0 ชั่วโมง
15 นราธิวาส จุดจอดต้นไทร 0 ชั่วโมง
16 นราธิวาส จุดจอดปาลัส 13 ชั่วโมง
17 นราธิวาส จุดจอดยี่ง้อ 0 ชั่วโมง
18 นราธิวาส จุดจอดกะลาพอ 0 ชั่วโมง
19 นราธิวาส จุดจอด อ.บาเจาะ 0 ชั่วโมง
20 นราธิวาส จุดจอดมะนังดาลำ 0 ชั่วโมง
21 นราธิวาส จุดจอด อ.ยะหริ่ง 0 ชั่วโมง
22 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส 14 ชั่วโมง

ข่าวรถทัวร์สยามเดินรถที่อาจสนใจ